پشت هر رفتار نیت مثبتی وجود دارد

دوستان عزیز شما را به اهمیت یکی از پیش فرضهای ان ال پی آگاه می کنم. یکی از پیش فرضهای علم ان ال پی به وجود نیت مثبت در ورای رفتارهای ما اشاره می کند. مثلاً فردی که خودکشی می کند نیت مثبتش این است که از رنجهای زندگیش رها شود. اینکه دقیقا نیت مثبت […]