درباره ما

منصوره جمشیدیان هستم

درباره منصوره جمشیدیان
مدرس رسمی ان ال پی (برنامه ریزی عصبی- کلامی) – کوچ (مربی) موفقیت و توانمندسازی

منصوره جمشیدیان مستر ترینر ان ال پی، کوچ، محقق، مدرس و نویسنده، بیست سال است در حوزه موفقیت و توانمندسازی فردی مطالعه و پژوهش می کند وی با همدردی، درک رنج ها و محدودیت های ناخواسته زندگی افراد آنها را در جهت تغییرات مثبت و سازنده راهبری و با بهره گیری از حداکثر پتانسیل های درونی و بیرونی آنها را به سمت آینده دلخواهشان هدایت می کند.

 

فعالیتها: مدرک رسمی مربی ان ال پی

 • مجری پروژه های آموزشی و آموزش بالغ بر 3000 نفر
 • مدیر آموزش دوره های توانمندسازی مدیران و کارکنان حوزه ی صنعت و تولید، بالغ بر 700 نفر
 • تولیدکننده محتواهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با کسب امتیاز سامانه علوم پزشکی مجازی کشور
 • عضوکارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی
 • عضو کارگروه تحول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی
 • عضو تیم ارزیابی جهت ارزیابی آموزش مداوم شهرستانهای هم جوار
 • پشتیبان نرم افزاری سیستم
 • مدیر داخلی تبلیغات
 • مدیرعامل شرکت نوین پرداز
 • موسس و مدیر آموزشگاه فناوری
 • هیأت رئیسه موسسات آموزشی و سهامی خاص در زمینه مشاوره کسب و کار
 • هدایت و راهبری صدها نفر در مسیر موفقیت تحصیلی، کسب و کار و رشد فردی
 • شرکت در بیش از 13 سمینار بین المللی
 • سخنران و ارائه دهنده ی مقاله در کنگره دانشگاهها
 • عضو فعال در همایش بین المللی جامعه دانشگاههای علوم پزشکی
 • برگزارکننده کارگاه آموزشی دانشگاه در راستای آموزش مجازی