0
0

درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید!

منصوره جمشیدیان مستر ان ال پی، محقق، مدرس و نویسنده، بیست سال است در حوزه موفقیت و توانمندسازی فردی مطالعه و پژوهش می کند وی با همدردی، درک رنج ها و محدودیت های ناخواسته زندگی افراد آنها را در جهت تغییرات مثبت و سازنده راهبری و با بهره گیری از حداکثر پتانسیل های درونی و بیرونی آنها را  به سمت آینده دلخواهشان هدایت می کند.


فعالیتها: کوچینگ موفقیت، برگزار کننده دوره های موفقیت و توانمند سازی 

مجری پروژه های آموزشی و آموزش بالغ بر 3000 نفر

مدیر آموزش دوره های توانمندسازی مدیران و کارکنان حوزه ی صنعت و تولید، بالغ بر 700 نفر


تولیدکننده محتواهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با کسب امتیاز سامانه علوم پزشکی مجازی کشور

عضوکارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی

عضو کارگروه تحول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی

عضو تیم ارزیابی جهت ارزیابی آموزش مداوم ایلام و شهرستانهای هم جوار


پشتیبان سیستم های نرم افزاری انتخابات

مدیر داخلی تبلیغات گسترده شورای شهر

مدیرعامل شرکت نوین پرداز

موسس و مدیر آموزشگاه فناوری


هیأت رئیسه موسسات آموزشی و سهامی خاص در زمینه مشاوره کسب و کار

هدایت و راهبری صدها نفر در مسیر موفقیت تحصیلی، کسب و کار و رشد فردی

شرکت در بیش از 13 سمینار بین المللی

سخنران و ارائه دهنده ی مقاله در کنگره دانشگاهها


عضو فعال در همایش بین المللی جامعه دانشگاههای علوم پزشکی

برگزارکننده کارگاه آموزشی دانشگاه در راستای آموزش مجازی

عضویت در بیش از ده کارگاه آموزشی