درباره ما

سارا یادگار هستم

ماموریت من این بوده است که کوچینگ زندگی باکیفیت را مقرون به صرفه و در دسترس هر کسی که برای زندگی ایده آل خود تلاش می کند، در دسترس قرار دهم. بخشی از مشاوران، بخشی سخنران انگیزشی، بخشی درمانگر و بخشی دیگر اجاره ای، مربیان با مدیران، کارآفرینان و افراد ساده کار می کنند و به آنها کمک می کنند تا اهداف خود را تعریف کنند و به آنها برسند – شغلی، شخصی یا اغلب، هر دو.